Go to Top

Trainingen

 • Werkconferenties en veranderprocessen

 • Verzuimmanagement voor leidinggevenden

 • Communicatietraining ‘Beter communiceren’

 • Feedbackshow

 • Werkplezier

 • Waar trainen wij?

Goed een werkconferentie begeleiden is een vak apart. Als begeleider moet je precies weten op welke onderwerpen je in gaat en wanneer je beter even afstand kan nemen. 

Heijblok theater en training is gespecialiseerd in het begeleiden van de dialoog tijdens veranderprocessen, interactieve bijeenkomsten, discussies en in debat. Doordat de gespreksleider of presentator buiten de bedrijfscultuur staat, heeft hij de mogelijkheid om door te vragen en zo gevoelige onderwerpen tóch bespreekbaar te maken. De presentator leidt de sfeer in goede banen zonder het doel uit het oog te verliezen. Prikkelend, soms confronterend, luchtig, maar altijd constructief. Werkconferenties zijn een goede manier om met een groep mensen over een bepaald thema te praten

 Voorbeelden van werkprocessen:

 • Draagvlak creëren voor de nieuw koers van uw organisatie.
 • Personeel betrekken bij de strategie en visie van uw organisatie.
 • Benut elkaars talenten.
 • Ouderbetrokkenheid vergroten.
 • Communicatie bevorderen tussen verschillende afdelingen.
 • Efficiënter en plezieriger werken.
 • Wat is de beste strategie bij het doorvoeren van veranderingen?
 • Inspiratie dag: motiveer je team

Hoe voer je een goed verzuimgesprek met werknemers? Hoe houd je controle over je verzuim? En dan is er nog die berg wet- en regelgeving…

Tijdens de training verzuimmanagement voor leidinggevenden werken wij samen met arbeidsdeskundige Len van der Burgh van DELEN ABC. Daarin behandelen wij de wetstechnische achtergrond van WIA/WVP en vertalen deze naar de dagelijkse praktijk. Wij maken gebruik van afwisselende werkvormen en is er veel aandacht voor communicatie en gesprekstechniek. Na de training:

 • Hebt u inzicht in de relevante wet- en regelgeving
 • Weet u hoe u een goed verzuimgesprek voert
 • Weet u hoe u controle houdt over het verzuim
 • Weet u welke instrumenten tot uw beschikking staan

Je hoort het vaak: ‘we moeten méér communiceren!’ maar méér communicatie heeft geen enkele zin. Kwalitatief beter communiceren wel. Maar hoe doe je dat?
Binnen organisaties wordt veel gecommuniceerd. Soms zelfs te veel. Iedereen is bekend met de zin ‘ach, het ging weer eens nergens over’. De actieve communicatietraining ‘beter communiceren’ heeft als doel effectiever en bewuster te communiceren. Dit voorkomt irritaties op de werkvloer en zorgt ervoor dat de communicatie compacter en duidelijker verloopt.

Tijdens de communicatietraining spelen twee acteurs (samen met de deelnemers) herkenbare praktijksituaties die te maken hebben met uw organisatie. Door praktische handvatten aan te reiken of vragen te stellen, werken de acteurs samen met de deelnemers toe naar meer klantvriendelijkheid, duidelijkere of effectievere communicatiemogelijkheden.

Door middel van spelsituaties worden de deelnemers actief betrokken bij het thema en ervaren zij aan den lijve hoe zij de aangeboden theorie in de praktijk kunnen toepassen.

De training ‘beter communiceren’ is geschikt voor 6 tot 80 deelnemers.

 

Feedback geven zonder dat de ander het gevoel krijgt: ‘Bemoei je met je eigen zaken!’
En feedback ontvangen zonder dat jij het gevoel hebt: ‘Bemoei je met je eigen zaken!’.

Zowel feedback geven als ontvangen is een kunst. Wanneer geef je feedback? Hoe doe je dat? En hoe ontvang je feedback?

De feedbackshow is een laagdrempelige training in het geven van feedback. In ‘zeg er eens wat van’ oefenen de deelnemers met het geven en ontvangen van feedback en complimenten. Twee acteurs gaan aan de slag met actieve werkvormen. De oefeningen worden vormgegeven met praktijksituaties vanuit uw organisatie. De feedbackshow wordt begeleid door een pianist.

‘Ik eet wel achter mijn computer, druk!’ Wanneer dit te vaak in uw organisatie voorkomt, komt helaas ook de kwaliteit van het werk onder druk te staan.

Onderzoek wijst uit dat werknemers die regelmatig pauze houden gelukkiger zijn (betere sfeer, minder verzuim), efficiënter werken én kwalitatief beter werk afleveren. Volgens werknemers stijgt de werkdruk binnen organisaties. Vreemd, want vermindering van de werkdruk hoeft helemaal niet te leiden tot minder productiviteit. In tegendeel zelfs.

Het unieke van de training ‘voortgezet werkplezier’ is dat wij aan de ene kant de nadruk leggen op de positieve kanten van het werk. Waar halen de deelnemers voldoening uit? Wat geeft hen een goed gevoel? Aan de andere kant onderzoeken we wat er minder goed gaat. Wat zorgt voor het gevoel van werkdruk en hoe is dat gevoel te tackelen met de mogelijkheden die voor handen zijn?
Aan het einde van de training zijn de deelnemers zich bewuster van wat hen werkdruk oplevert. Daarnaast krijgen zij concrete werkpunten mee om de werkdruk te verminderen en het werkplezier vergroten.

Heijblok Theater en Training is landelijk actief.

Heijblok Theater en Training is gevestigd in Lent, gelegen in Gelderland tussen Arnhem en Nijmegen. Dat betekent niet dat wij aan deze regio gebonden zijn. Wij spelen door het hele land, maar zijn met name actief in midden en zuid Nederland. Den Bosch (Helmond, Eindhoven), Ede (Wageningen en Tiel) en Roermond en Venlo.